Endret: 24 nov 2016     Opprettet: 17 okt 2016

Asfaltarbeider i borettslaget

Varsel om gravearbeider på stikkvei

Asfaltarbeidene er nå ferdig i Skøyenåsveien. Det arbeids fortiden på veien foran Haakon Tveters vei 38 til 46. Her er det beregnet ferdigstilling i uke 42 (17. til 22. oktober).

Arbeidet vil fortsett i uke 43 med stikkveien inn foran Skøyenkroken 7 til 9. Her vil det, som det er gjort de forrige stedene:

  • veien blir hevet noe, det vil bli lagt nytt fundament til veien og det blir lagt ny asfalt
  • kantstein ved inngangspartiene
  • opprettet sykkelparkering ved siden av Skøyenkroken 7
  • tilstøtende gartnerarbeid.

 

Det vil måtte påberegnes redusert tilgang til oppgangene med bil i perioder under anleggsarbeidene. Entreprenør skal sikre tilgang for beboere og skal også til enhver tid sørge for at utrykningskjøretøy har tilgang til oppgangene.

Det må påberegnes noe støy i anleggsperioden innenfor normal arbeidstid.

Styret vil sørge for at oppdatert informasjon og fremdriftsplan blir hengt opp som oppslag i de berørte blokkene.

Ved spørsmål eller klager angående arbeidene vennligst ta kontakt med styret eller driftskontoret som tar dette opp med entreprenør.