Endret: 24 nov 2016     Opprettet: 7 jul 2016

Asfaltering av p-plasser i Skøyenåsveien

Utbedringen av disse plassene og inngangspartiene går etter oppsatt plan. Og det blir veldig flott i området etterhvert som arbeidet skrider frem.

Parkeringsplassene som er utilgjengelige vil i løpet av uke 28 være asfaltert og klare. Inntil da vil de fortsatt være avsperret.

Styret ber om at ikke disse benyttes før de er merket av Oppsal Vaktmestersentral og sperrebåndene fjernet.

Greit at asfalten for "herdet" litt før den tas i bruk.