Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 8 jul 2016

Servicearbeid Malercomapgniet i uke 28 og 29

I de neste to ukene vil Malercompagniet utføre servicearbeid på våre fasader.

Bortsett fra to steder er dette arbeidet IKKE reklamasjonsarbeid - men nødvendig vedlikehold av våre fasader for å holde de så pene som mulig.

Det er spesielt på våre balkonger som maling flasser av noen steder.

Dette kommer av utformingen, dvs blandt annet vanninntrenging i konstruksjonen og ikke som følge av dårlig utført malerarbeid.

Det vil da de neste to ukene kunne påregnes noe støy fra lift samt at ett ansikt eller to vil heise seg opp og ned med sine pensler.