Endret: 30 aug 2019     Opprettet: 29 aug 2019

Borettslaget får nye kortlesere/brikker

Som Generalforsamlingen besluttet skal vi få nye kortlesere i borettslaget på våre oppgangsdører. Dette byttet gjøres av driftshensyn og ikke minst med tanke på sikkerheten i borettslaget. Arbeidet vil utføres av Låssenteret AS og er planlagt gjennomført i september.

For å få byttet kortleser kreves det at alle andelseiere anskaffer seg nye låsbrikker. En del har allerede fått nye, grunnet ustabil drift av dagens løsning på enkelte oppganger.

Når vi kommer til oktober 2019  og utskifting er gjennomført, vil alle dører som tidligere hadde kortlesere fra DormaKaba ha fått nye kortlesere som heter Salto. Adgangsnivåene vil være de samme som tidligere - også på vaskeriet.

Utlevering av NYE nøkkelbrikker gjøres ved oppmøte hos Oppsal Vaktmestersentral i Løypeveien 2. Ta med legitimasjon.

Tidspunkter for utlevering:

Tirsdag 3 september       07:00 - 15:00

Onsdag 4 september      07:00 - 15:00

Torsdag 5 september      07:00 - 20:00

Fredag 6 september        07:00 - 15:00

Utskiftingen vil starte mandag 9 september. Uten nye brikker kommer man ikke inn uten å ringe på hos en nabo. Det er derfor viktig at nye brikker hentes innenfor oppsatt tidsplan.

Etter at utskiftingen er ferdig ber styret om at dagens nøkklbrikker innleveres på vårt driftskontor fortløpende. Det har en kostnad for borettslaget å ikke få disse innlevert, men også av miljøhensyn er dette viktig da de kan gjenbrukes av andre.

Mvh
Styret, Oppsal borettslag