9 des 2019

Brannvern 2019 status

Også i år har borettslaget leid inn Oppsal vaktmestersentral til å sjekke alle fellesområder samt besøke alle leiligheter for å sjekke slukkeutstyr samt sjekke og bytte batterier i varslere. Dette for å bidra til økt brannvern i Oppsal borettslag.

Brannforskriften's  §7 pålegger oss beboere å ha godkjent varsler og slukkeutstyr i leiligheten vår. Ikke bare for egen sikkerhet, men også for å varsle naboer dersom uhellet skulle være ute.

Det er derfor gledelig at nesten 500 leiligheter nå har hatt besøk og så og si alle disse har nå varslere og slukkeutstyr i orden.

Dessverre er det da også slik at over 100 leiligheter ikke er besøkt. Dog er ikke det det samme som at disse ikke har lovpålagte innstallasjoner i orden. 

Alle fellesområder i kjellere og på loft er sjekket og funnet i orden. Oppgangene våre vil få nye slukkere.

Styret minner om at brudd på denne forskriften også er brudd på våre vedtekter/husordensregler.