1.ste halvår 2016

Styret vil med dette gi en kort status så langt i 2016.

Økonomien i borettslaget er god etter 1ste halvår.

Av arbeider, som ikke består av løpende drift har vi utbedret grøntområdene, oppgradert lekeplasser og investert i nye ringetablåer samt bytte av håndsett for fjernåpning av dørene.

Borettslaget har også fullført utskifting av dørlåsene til ett brikkebasert låssystem i alle oppganger og på vaskeriet.

Utbedringene av parkeringsplassene samt foran inngangspartiene i Skøyenåsveien 13, 15, 17, 19, 21 og 23 går som planlagt.

Resten av året vil det bli fullført rehabiliteringen av kjøreveier/parkeringsplasser som planlagt i Skøyenåsveien og Skøyenkroken.

Noe malerarbeid samt ferdigstillelse av ringetablåer og brikkelåsene fullføres.

Det arbeides med gjennomgang av leverandøravtaler hvorav tv/internett er den tyngste.

Vi har føtt innvilget ca 300.000,- i støtte for energioptimalisering. Dette planlegges benyttet til utskifting av en del lyspunkter slik at vi tar i bruk LED. Fortrinnsvis loft, deretter kjeller.

Borettslaget er også en aktiv eier av OVS (Oppsal Vaktmester Sentral) og dette medfører en del arbeid/møtevirksomhet med hovedfokus på lønnsom drift som igjen sikrer ressurser til borettslaget samt er med på å trygge arbeidsplasser.

Budsjetteringen for 2017 vil starte rett over sommeren og sluttføres før årsskiftet.

Her legges det planer for løpende vedlikehold og videre utbedringer av kjøre-/gangveier samt flere p-plasser.