Endret: 3 jul 2018     Opprettet: 10 sep 2014

BRANNVERN i Oppsal borettslag

En av hovedoppgavene til styret i ett borettslag er HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). Brannvern er ett område som vi i styret tar på alvor og med 21 blokker med tilsammen 61 oppganger og totalt 597 leiligheter er dette en krevende oppgave.

Borettslaget har nå fornyet samarbeidsavtalen med Norsk Brannvern som bistår oss slik at vi er best mulig oppgradert i forhold til lover og regler samt generell sikkerhet. De vil også årlig besøke alle leiligheter for bytte av batterier og en generell gjennomgang av det branntekniske.

I de siste 18 måneder skal samtlige leiligheter ha fått tilgang til nye røkvarslere samt godkjent pulverapparat for slukking. Det er også avholdt 4 kvelder med praktisk slukking og informasjon. Dette er noe som vil bli gjentatt. Alle oppganger har fått motert slukkeutstyr og varslere er byttet ut. Oppslag om samlingsplass ved evakuering er også laget og hengt opp i alle oppganger.

Det er også inngått en avtale med Oppsal Vaktmestersentral som kan kontaktes dersom det er feil (varsler piper) på varslingsutstyr i fellesarealer. Se oppslag i oppganger. Dette gjelder IKKE varslere i egen leilighet.

Norsk Brannvern har besøkt/forsøkt besøke alle leilighetene i borettslaget gjennom 2 ordinære runder samt 2 oppsamlingsrunder. Den siste så sent som 19 mai i år. Det er med glede styret kan informere om at i over 80 % av leilighetene så var varslere korrekt montert og MED BATTERI samt at det var godkjent slukkeutstyr i leiligheten.

Det som derimot ikke er bra er at så mange som 112 leiligheter enten ikke har blitt konrollert, ikke ville bli kontrollert eller har feil på utstyr i større eller mindre grad. Slike mangler/mulige mangler er med på å redusere brannsikkerheten, ikke bare til en selv men også naboer.

Styret forventer at årets sjekk som gjennomføres medio oktober, nærmere beskjed vil bli gitt, har som resultat at 100 % av våre leiligheter da har godkjent slukke- og varslingsutstyr forskriftsmessig kontrollert.

Norsk Brannvern kan kontaktes direkte av den enkelte andelseier dersom man ønsker ytterligere varslere/slukkeutstyr. Kontaktinformasjon sees på oppslagstavlene.