17 jan 2018

Ekstraordinær generalforsamling avholdt den 16. januar

Kort oppsumering av resultatet av ekstraordinær generalforsamling den 16. januar klokka 18 i Oppsal samfunshus

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling den 16. januar 2018. Generalforsamlingen ble holdt i Oppsal samfunnshus.

Til behandling forelå to forslag fra styret (ikke identisk med vedtaksteksten):

  • Fullmakt til å anskaffe av nytt avfallsystem som er brønnbasert.
  • Fullmakt til å etablere tilgang til fiber i samtlige leiligheter og fremforhandling av leverandør som gjør arbeidet.

Begge forslagene ble vedtatt av generalforsamlingen. Styret har allerede startet forarbeidene. Styret sørger for at innspill fra beboere som kom frem på generalforsamlingen blir tatt med videre i prosessen.

Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen blir distribuert per post og tilgjengelig på websiden så snart den er klar.