Endret: 9 okt 2019     Opprettet: 20 okt 2018

Feil på vifter

Det distribueres i våre postkasser i disse dager en advarsel fra leverandøren Fleksit angående deres baderomsvifte Silent Eco. Advarslene går ut på at det har vært branntilfeller i viften.

Styret vil i den forbindelse minne om at ingen type vifter er tillatt koplet til verken på bad-, kjøkken- eller andre luker i leiligheten. Dette da våre blokker har naturlig ventilasjon og slike vifter påvirker ventilasjonen negativt slik at alle leiligheter får dårligere inneklima. Se forøvrig husordensreglenes punkter angående dette.

Hvis du som beboer finner en slik vifte i leiligheten må denne tas ned. Ta gjerne kontakt med Oppsal vaktmestersentral som kan være behjelpelige med dette.