Endret: 3 jul 2018     Opprettet: 25 jan 2016

Har du forslag til generalforsamlingen?

Nytt år, ny generalforsamling for andelseierne i borettslaget. Har du en sak du ønsker at skal behandles på årets møte?

Fristen for å sende inn ditt forslag er mandag 29. februar.

Vi ønsker å sikre en best mulig behandling av saker som skal fremmes, så vennligst:

  • formuler et konkret forslag til vedtak

  • saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

Du kan enten sende forslaget pr. post:

Oppsal Borettslag

Skøyenåsveien 19 B

0686 Oslo

eller på epost: oppsal@styrerommet.net

Møtet finner sted tirsdag 10. mai på Oppsal samfunnshus

(formell innkalling vil komme).