Endret: 19 okt 2010     Opprettet: 16 sep 2010

Her finner du pdf fil med Enøk-rapporten som styret bestilte fra Norconsult.

Enøk-rapporten har dannet grunnlag for det videre arbeid med utredning av fasaderehabilitering i borettslaget.

Enøk-rapporten finner du her.