Endret: 24 okt 2018     Opprettet: 10 okt 2018

Ny databehandlingslov

Den 20. juli 2018 trådte en ny databehandlingslov i kraft.

Norge implementerte en ny personvernlov den 20 juli 2018. Loven bygger på EU personsvernsforordning som er mye omtalt i media gjerne under forkortelsen GDPR eller databehandlingsloven.

Oppsal borettslag og styret behandler personopplysninger om beboerne i borettslaget og er dermed underlagt personvernloven. Styret har lov til å behandle slike data for å ivareta borettslagets oppgaver. Det er altså slik at:

  • Borettslaget er ansvarligefor behandlingen av personopplysninger om andels-eller seksjonseierne.
  • Behandling av personopplysningerer er nødvendig for å forvalte boligselskapet og for å oppfylle lovmessige forpliktelser, for eksempel innrapportering til skattemyndighetene.
  • Slik behandling er lovlig og kan skje uten at man behøver noe samtykke fra andels- eller seksjonseierne.

Personopplysningene som behandles av styret er i all hovedsak gjort av vår forretningsfører, det vil si OBOS Forvaltning. Slik har det alltid vært og slik fortsetter det å være. For å tilfredstille den nye loven har dog styret underskrevet en databehandleravtale som regulerer bruk og lagring av personopplysningene.

Slike databehandleravtaler er nødvendige mellom parter der personopplysninger er en sentral del av forholdet. Derimot er det ikke behov for en slik avtale der behandlingen av personopplysninger er en perifer del av forholdet, som for eksempel behov for nødvendig vedlikehold, leveranse av andre varer og tjenester og så videre.

Beboere og andelseier kan be om innsyn i hvilke personopplysninger som behandles. En slik forespørsel må rettes til styret. Samtidig kan beboere og andelseier be om at uriktige eller ulovlig behandlede personopplysninger skal korrigeres eller slettes.

Som en forelengelse av dette er det viktig å påpeke at styret eller OBOS Forvaltning ikke har og kommer heller ikke til å gi ut personopplsyninger til tredjeparter. Styret har dog behov for å dele grunnleggende personopplysninger (typisk telefonnummer, adresse og navn) i forbindelse med  nødvendig vedlikehold. Delt informasjon skal slettes av mottaker når behovet for informasjonen ikke lengre er nødvendig.