Endret: 3 jul 2018     Opprettet: 19 jun 2017

Oppsalaksjonen

Styret har mottatt e-post fra Oppsalaksjonen som ligger i artikkelen her. På vegne av borettslaget har styret valgt å ikke svare positivt på denne. Men heller legge ut informasjonen her slik at hver enkelt beboer selv kan gjøre seg opp en mening og tilby sin støtte. Her følger e-posten:

Kjære borettslagsstyre,

På Oppsal er vi nå over 20 000 innbyggere*. Oslo er en by i vekst, og beboerne på Oppsal i den nyoppstartede Oppsalaksjonen ønsker nye naboer hjertelig velkommen til Oslos hyggeligste bydel.

Men nå slår vi alarm for øvre Oppsal. Vi trenger hjelp fra dere i styrene i borettslagene til å stoppe Obos’ planer for Rema 1000-tomten i Vetlandsveien 68.

Alt vi ber dere om er å svare på denne eposten at dere støtter Oppsalaksjonens krav til sosialt forsvarlig utbygging av nærområdet vårt. Deres støtte er til uvurderlig hjelp når vi skal vise utbyggeren at vi på Oppsal står sammen.

Dette er utbyggingsplanene:

- Rema 1000 i Vetlandsveien fjernes

Konsekvenser for nabolaget:
Det kommer ikke ny butikk på tomten – vi henvises i stedet til Oppsalsenteret, som ligger 1,3 kilometer unna. Med denne argumentasjonen risikerer vi at de tar fra oss alle nærbutikker i området slik at vi til slutt bare har Oppsalsenteret igjen. Det vil gi mye mer biltrafikk i de trange gatene våre og lange køer i de få butikkene på senteret.

- Leilighetene i første etasje i de to nye høyhusene får private terrasser på bakkeplan.

Konsekvenser for nabolaget:
Det tas uteareal fra fellesskapet som så lukkes inne og blir gjort utilgjengelig for beboerne. Slik har det aldri vært på Oppsal før. Alt av grøntareal har alltid vært åpent for alle. Det vil vi ikke miste! Får de lov til dette denne gangen, bygger de slik neste gang også. Vi vil ikke la dem sette presedens for privatisering av utearealer i nabolaget vårt. Det står i planene at resten av utearealene ikke skal gjerdes inn - men hvor store blir de private markterrassene og hvor mye blir igjen til oss? Hvor privat vil tomten oppleves i praksis - hvor trivelig er det egentlig å sette seg ned med grillen sin rett foran en privat markterrasse? Den reelle privatiseringen av utearealene vil oppleves mye større enn den egentlige innhegningen. Dessuten viser planene bilder av både åpne og inngjerdede utearealer (de delene de hevder skal være åpne for alle). Kan vi stole på utbygger her?

- P-hus i kjelleren med inn- og utkjøring i Vetlandsveien

Konsekvenser for nabolaget:
Vetlandsveien er skolevei for svært mange barn i området. Hvor trygg vil den være med en slik inn- og utkjøring?

- Takterrasser skal bygges

Konsekvenser for nabolaget:
Dette er en del av en ny trend: Å fjerne felles, sosiale utearealer og hente dem inn i det private hvor kun eierne har tilgang. Det gir mindre liv i gatene og på plenene våre.

Vi vil ha nærbutikk og muligheter for flere næringstilbud på tomten, og utearealer som er tilgjengelig for alle.

Vi vil ikke at Oppsal skal være en bomaskin man må kjøre bil til og fra, uten nærings- og kulturtilbud, med kun private lukkede torg på et kjøpesenter og på hustakene. Vi vil ha en levende, liten by i byen med plass for torg, kulturtilbud, lokale matbutikker og kommersielle aktører som kan drive kafe og andre møteplasser.

Svar på denne eposten at borettslaget støtter Oppsalaksjonen, og vær med på å la beboerne få forme nærmiljøet sitt og beholde nærbutikken og åpne utearealer!

På forhånd tusen takk for støtten.

På vegne av Oppsalaksjonen,
Nanna Baldersheim
Oppsaltoppen 14b
Tlf 48 19 58 35

Se også: minsak.no/sak/1236

Planene fra utbygger finnes påoslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom eller ettersendes på etterspørsel

*Tilhørende skolekretsene Trasop, Godlia, Oppsal og Østensjø.