Rehabilitering av inngangspartier

Som tidligere annonsert skal borettslaget rehabilitere inngangspartiene. I tillegg utføres tilstøtende arbeid med grøntområdene og asfalt. Arbeidene utføres av Guttorm Hoff.

Inngangspartier som er planlagt rehabilitert i år er følgende: Skøyenåsveien 33-35 og Haakon Tveters vei 41-45, 47-51, 53, 55-59, 62-68, 74-78 og 80-84. I tillegg skal følgende utføres:

  • Det byttes motorvarmere på parkeringsplassen utenfor Haakon Tveters vei 74
  • Haakon Tveters vei 53 vil få bedre tilgang til kjeller fra utsiden
  • Lyktestolper som borettslaget har ansvaret for vil bli byttet
  • Det vil bli bygd ny stikkvei ved siden av Haakon Tveters vei 60
  • Rehabilitering av internvei foran Skøyenkroken 1-5, samt utvidelse av p-plass og rehabilitering av innkjøring mellom Skøyenkroken 5 og 7.

Arbeidene omfatter fjerning av gammel vei mot inngangspartiet, justering av vei, setting av kantstein, samt justering av terreng. Beregnet start er i uke 17 (24. april). Det kommer nærmere informasjon med detaljert fremdriftsplan for hver enkelt oppgang.

Arbeidet er anslått å ta fra 1 til 2 uker per oppgang. I en periode etter dette vil vei mot oppgang være gruslagt, da man velger å asfaltere flere oppganger samtidig. Entreprenør skal sikre tilgang for beboere og skal også til enhver tid sørge for at utrykningskjøretøy har tilgang til oppgangene.

Det må påberegnes noe støy i anleggsperioden innenfor normal arbeidstid.

Styret vil sørge for at oppdatert informasjon og fremdriftsplan blir hengt opp som oppslag i de berørte blokkene. Det vil også bli informert gjennom borettslagets websider.

Ved spørsmål eller klager angående arbeidene vennligst ta kontakt med styret eller driftskontoret som tar dette opp med entreprenør.

(tilsvarende skriv er hengt opp i de berørte oppganger)