Endret: 20 mai 2013     Opprettet: 4 nov 2010

Rehabiliteringsarbeider i borettslaget fra 1987 til idag.

Oversikt over når større arbeider i borettslaget ble utført:

1987 Utskifting av vinduer i leilighetene.

1994 Nye balkonger og utvendig maling av bygninger.

1994 Omtrekking av elektriske ledninger med nye tavlerom.

1994 Større opprusting av uteanlegget med lekeplassen.

1995-97 Utbedring/omtekking av tak.

1997-98 Utskiftning av entredørene.

1998 Oppgradering av kabel-TV-anlegget og lekeplass oppgradert til EØS-standard.

2000-01 Våtromsrehabilitering. starter Nye ytterdører og calling-anlegg.

2002 Våtromsrehabilitering ferdigstilles.

2004: Oppsetting av miljøskap for avfallshåndtering.

2005: Ny fyrhuspipe, nye radiatorkraner, postkasser, maling av vinduer og oppganger samt oppgradering av uteanlegg.

2006: Installasjon av propangass fyringsanlegg.

2008: Igangsatt oppussing av fellesvaskeri samt omlegging av garasjetak.

2009: Ferdigstilt oppussing av fellesvaskeri.

2010: Utvidelse av stor parkeringsplass nær T-banen (Haakon Tveters vei), anlagt gangvei fra stor parkeringsplass til Haakon Tveters vei.

2011:

2012: Oppgradering av lekeplass ble ferdigstilt. Tilkobling til fjernvarme gjennom Hafslund. Vedtak om rehabilitering av fasadene i borettslaget

2013: Påbegynt fasadeoppussing, beregnes ferdig i 2014.