30 nov 2017

Sammendrag av beboermøte den 28. november 2017

Det ble tirsdag 28.11.2017 avholdt beboermøte i forbindelse med saker som skal opp på ekstraordinær generalforsamling den 16. januar 2018.

Det ble tirsdag 28.11.2017 avholdt beboermøte i forbindelse med saker som skal opp på ekstraordinær generalforsamling den 16. januar 2018. Styret vil fremlegge sin innstilling i sakene i innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen.

Agenda var nytt avfallssystem og fremtidig løsning for internett og TV i borettslaget.

Møtet ble satt klokka 1800 og var ferdig klokken 2000.

Avfallssytem

Styret introduserte. Behovet for utskifting av avfallshusene er nødvendig med bakgrunn av at man opplever at de stadig oftere blir ødelagte hovedsakelig på grunn av at de er gjennomrustet. De skapene vi har lages ikke lengre og dermed finnes det heller ikke reservedeler. Gjennom nedsenkbare brønner frigjøres plass og man kan oppnå redusert renovasjonsavgift.

Det ble holdt en kort presentasjon av mulig løsning fra Per Wangen i OBOS Prosjekt. Noen av poengene som ble tatt opp var:

v  Bidrar til et renere og estetisk miljø.

v  Krever mindre plass.

v  Mindre lukt og hindrer tilgang for rotter og andre uønskede elementer.

v  Brannsikkert. Dobbelttrommel – barnesikre og ikke mulig å kaste store/lange gjenstander i brønnen

v  Tilfredsstiller krav til universell utforming i TEK 10

Det kom opp enkelte spørsmål fra salen og stryet tar med seg de innspillene som kom frem.

Internett og Tv-løsning – fibernett

Tre tilbydere holdt en presentasjon på rundt 30 minutter som inkluderte spørsmål fra salen. Tilbyderne får mulighet til å sende ut sin presentasjon til alle beboere. Detaljer ligger derfor ikke vedlagt her.

Hovedpremissene fra styrets side er dog at selve installasjonen av ett eventuelt fibernett til hver leilighet ikke skal koste borettslaget noe utover en binding til leverandør i (antatt) 5 år.

Også her kom det frem innspill fra salen som styret tar med seg i behandlingen av saken.

 

PS: Bilde i artikkelen viser kun et eksempel på en type avfallsbrønn. Det er ikke nødvendigvis den samme typen som vil bli benyttet hvis generalforsamlingen vedtar at prosjektet skal gjennomføres.