Endret: 14 feb 2019     Opprettet: 30 jan 2018

Omsetning av leiligheter i 2018

Stauts for 2018 er gjort opp med tanke på salg av leiligheter i borettslaget. Her finner du litt informasjon og nøkkeltall.

Styret har innhentet informasjon om samtlige boliger som ble solgt i borettslaget i 2018. Nedenfor presenteres tallene. Alle tallene er sammenstilte slik at ingen enkeltsalg kan identifiseres.

Så til tallene.

Det ble solgt 46 leiligheter i borettslaget i 2018 (ned fra 51 i 2017). Av de 46 var det 12 2-roms leiligheter, 31 3-roms leiligheter og 3 4-roms leilighet. Tilsvarende tall for 2017 var 17 2-roms leiligheter, 33 3-roms leiligheter og 1 4-roms leilighet.

Tallene viser at i underkant av 8 % av leilighetene i borettslaget skiftet eier i 2018.

Salg av leiligheter i borettslaget hadde et sterkt 1. kvartal med 19 solgte leiligheter, andre kvartal med 11 solgte og begge de to siste kvartalene med 8 salg hver. Det skiller seg fra 2017 som hadde en laber salgsstart med under 10 salg i første kvartal, men hvor de tre siste kvartalene av året så et godt salg av leiligheter.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i borettslaget i 2018 ble 52 528 kroner, som er en liten nedgang fra 2017 (53 775 kroner). Det er dog store variasjoner både mellom og innad i de forskjellige typene (2,3,4-roms).

Totalt ble det omsatt leiligheter for rett i underkant av 150 millioner, som er en nedgang fra 2017 der det ble solgt leiligheter for i overkant av 168 millioner kroner.