7 jun 2019

Presisering av utsendt protokoll

Styret har blitt gjort oppmerksom på at utsendt protokoll fra ordinær generalforsamling 2019 inneholder en feil.

Feilen finnes i punkt 3A. I utsendt protokoll står det:

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelse til valgkomiteen iht. budsjett 2019 på kr.460 000,-.

Vedtak: Vedtatt enstemmig.

korrekt ordlyd skal være:

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelse til styret iht. budsjett 2019 på kr.460 000,-.

Vedtak: Vedtatt enstemmig.

 

I tillegg til dette presiseres det også at styret legger opp til at fullmakten i vedtak 4a følges opp i Skøyenåsveien slik man primært diskuterte det på årsmøtet. I protokollen står det kun at "et område til".

Protokollen finnes i sin helhet her.

Styret beklager det inntrufne.