Endret: 5 jul 2019     Opprettet: 4 jul 2019

Status etter første halvår 2019

Det er god fremdrift på de fleste planlagte aktivitetene og økonomien er god. Her kommer en statusrapport og oversikt over hva som er planlagt resten av året.

Utearbeider med entreprenør.
Det skal anlegges to grillplasser. En på den store lekeplassen bak Haakon Tveters vei 62-68 og på lekeplassen mellom Skøyenåsveien 19 og 17. I tillegg skal støttemuren utenfor Skøyenåsveien 20 erstattes. Arbeidene utføres av Grorud håndverksservice AS. Arbeidet vil starte i uke 32 (mandag 5. august) og vil pågå i rundt 2 uker. Ytterligere detaljer angående grillplassene:

  • Det vil bli anlagt et område med heller hvor det plasseres benker og bord. Ved utkanten av hellene vil det plasseres en grill.

Støttemuren utenfor Skøyenåsveien 20:

  • Opprinnelig mur fjernes og beplatning fjernes. Det anlegges ny mur. Innplanting av nye planter vil skje på et senere tidspunkt

Grøntarbeider
I løpet av sommermånedene har firmaet Grønt og Rent gjennomført hekkeklipping, beplantning av noen nye hekker der det har vært behov for det, samt annet nødvendig gartnerarbeid i hele borettslaget som ikke ivaretas per i dag av vaktmesterne våre.

Det er nå utplassert 24 europaller til dyrking i borettslaget. Førstemann til mølla-prinsippet. Pallene er plassert ut på nedsiden av Skøyenåsveien 15 og mellom Haakon Tveters vei 55 og t-banelinja. Tilbudet er gratis. Avtale må skrives.

Ny søppelløsning
Den nye løsningen er nå overtatt og idriftsettes i torsdag 11. juli (uke 28). Styret minner om at det er satt opp PARKERING FORBUDT utenfor disse nye søppelbrønnene. Dette for at tømming skal kunne gjennomføres.

Utskifting av vinduer/balkongdører/kjellerdører
Palmgren melder at det nå er ca 10 % igjen av vinduer og terrassedører før dette er ferdig. Husk å benytte skjema for tilbakemeldinger. Både på godt og mindre godt. Eventuelle klager ska også meldes til entreprenør i første omgang.
Når alle leiligheter har fått sitt gjenstår det ca 130 kjellerdører. Når alt dette er utført vil det bli gjennomført en hovedvask av alle våre oppganger.

Lading el-biler
Det er nå etablert 11 ladeplasser ved nedkjøringen til vaskeriet med mulighet for opptil 22kW lading. Adgang til dette bestilles på driftskontoret og betales via Vipps på forhånd. I tillegg er det etablert 26 faste plasser for el-billading som tildeles etter venteliste.

GET (TV og internett)
Også i år vil GET dukke opp på den store lekeplassen rett etter skolestart for å informere om produkter og tjenester. Eget varsel vil bli sendt ut om dette

Oppgangsdørene våre
Når sommerferien nå er over vil resten av oppgangene våre få nye låser. Dette medfører også nye låsbrikker. Det vil komme egen informasjon om dette.

Ventilasjonsanlegget
Det er planlagt en rens og total gjennomgang av ventilasjonsanlegget i nær fremtid - enten denne høsten eller til våren. Det betyr hjemmebesøk og samtidig kontroll av innluft og utluft (at lufteluker er tilgjengelige og åpne samt at hverken tørketrommer eller ventilator er tilkoplet luftekanalene) fungerer som det skal.
 

Brannvernrunde
Det vil også i år bli gjennomført en brannvernrunde på høsten. Sjekk av slukkeutstyr samt sjekk av varsler/-e og bytte av batterier i disse. Både i leiligheter og i fellesarealer. Det er ett krav fra myndigheten at dette skal være tilgjengelig og i operativ tilstand til enhver tid.