Endret: 11 sep 2019     Opprettet: 23 jul 2019

Trappa ved vaskeriet er åpnet (oppdatert 11.9)

Arbeidene ble dessverre noe forsinket grunnet til tider store nedbørsmengder. Trappen er nå åpnet igjen.

Oppdatert 11. september: I dag ble trappa (endelig) åpnet for ferdsel igjen!

Oppdatert 3. september: Basert på tilbakemeldinger fra entreprenør er det forventet at trappen er åpnet igjen innen slutten av neste uke (13. september).

Det har vært feil på varmekablene i trappa. Det betyr at trappa må stenges da det er omfattende arbeider som skal utføres. Arbeidene utføres av Oslo og Akershus elinstallasjon og Steinbakken entreprenør.

Trappa vil altså bli stengt fra uke 31 til uke 33.

I denne perioden vil det altså ikke være mulig å benytte trappa. Tilgang til vaskeriet vil bli oppretthold gjennom en rampe fra oversiden av fyrhuset.

Styret beklager ulempene dette medfører, men håper resultatet blir synlig til vinteren.