21 jun 2018

Kommunikasjon er viktig – og vanskelig

15 mai besluttet Generalforsamlingen å gå over til digital kommunikasjon samt oppslag i oppganger ved behov når styret har behov for å kommunisere med andelseierne. Det er to hovedgrunner til dette: Raskere informasjon ut til andelseiere og hyppigere oppdateringer på hva som rører seg i borettslaget.

Er det informasjon som haster eller har en høy viktighetsgrad vil dette varsles via SMS til alle registrerte mobilabonnenter i oversikten som OBOS vedlikeholder.
Kort informasjon og da gjerne med henvisning til våre hjemmesider for utfyllende informasjon.

(det er over 50 som har reservert seg mot å motta SMS fra styret)

Andelseieres plikter og krav bestemmes av Generalforsamlingen og nedfelles i Vedtektene og Husordensreglene. Disse finnes tilgjengelig på våre hjemmesider www.oppsalborettslag.no.
Her finner man også nyttig artikler om det meste man trenger av informasjon om borettslaget, enten man flytter inn/ut, trenger p-plass/postkasseskilt/nøkkelbrikker eller vaktmestertjenester samt oppdaterte nyheter om pågående/planlagte arbeider i borettslaget og referater fra generalforsamlingene.

På hjemmesiden kan man registrere seg slik at man mottar
på e-post når det gjøres endringer på våre hjemmesider
med direkte link til endringer/oppdateringen.
Se etter dette bildet:

(det er 121 abonnenter av denne
nyhetsoppdateringen pr juni 2018)