6 apr 2018

Både for raskt svar og for logging av henvendelser og oppfølging av disse, anmodes det om at man benytter oppsal@styrerommet.net ved skriftlige henvendelser til borettslaget.

Ved spesielle grunner/behov kan styremedlemmer kontaktes direkte. 
E-post til disse finnes her