28 apr 2018

Oppslag, 2018 april: Arbeider i borettslagets uteområder

Det blir arbeider forskjellige steder i borettslaget i forbindelse med rehabilitering av inngangspartier (Skøyenåsveien), parkeringsplasser og motorvarmere, samt andre spredte arbeider.

I år igjen skal det arbeids på uteområdene til borettslaget. Arbeidene starter umiddelbart. Det kommer nærmere informasjon med fremdriftsplan for din oppgang/ditt område. Bileiere vil få eget varsel for når bilen må flyttes.

Arbeidene som skal utføres er følgende:

  • Skøyenåsveien 12-32 (langblokkene) får rehabiliterte inngangspartier. Det legges skifer på betongsåle foran inngangsparti, justering av vei, settes kantstein og asfalteres.
  • Skøyenåsveien 21 og 23 vil få nytt fundament, asfalt og kantstein på plassen i forkant.
  • Det vil bli etablert 8 nye parkeringsplasser ved nedkjøringen til vaskeriet som vedtatt på generalforsamlingen i 2017. Disse vil bli satt opp med mulighet for elbillading.
  • Parkeringsplassen ved t-banelinja vil få nye uttak til motorvarmere og nye tilføringsledninger til disse. Det betyr noe graving inn mot enkelte av blokkene i nærheten.
  • Det blir etablert flere lyktestolper i gangveien mot Haakon Tveters vei 53 fra p-plassen og en i innkjøring til parkeringsplassen ved t-banelinja.
  • Parkeringsplassen i krysset Haakon Tveters vei/Skøyenåsveien vil få nye uttak til motorvarmere.
  • Lekeplassen ved Skøyenåsveien 17/19 vil bli utvidet i retning Haakon Tveters vei og det vil bli anlagt grillplass.
  • Borettslagets store lekeplass vil få tilsvarende grillplass, samt andre småarbeider.
  • Det vil bli graving ved enkelte andre adresser i forbindelse med tilgjengeliggjøring av stoppekraner og i forbindelse med at GET skal legge fiber inn til hver leilighet. Eget informasjonsmøte vedrørende GET avholdes den 23. mai klokken 18:00 i Oppsal samfunnshus.

Entreprenør skal sikre tilgang for beboere til oppgang og skal også til enhver tid sørge for at utrykningskjøretøy har tilgang til oppgangene. De skal også sørge for nødvendig sikring av utstyr og anleggsområde.

Det må påberegnes noe støy i anleggsperioden innenfor normal arbeidstid.

Styret vil sørge for at oppdatert informasjon og fremdriftsplan blir hengt opp som oppslag i de berørte blokkene. Det vil også bli informert gjennom borettslagets websider.

Ved spørsmål eller klager angående arbeidene vennligst ta kontakt med styret eller driftskontoret som tar dette opp med entreprenør.

(Teksten er også hengt opp som oppslag i hver enkelte oppgang.)