4 mar 2018

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i januar 2018

Vedlagt ligger protokollen fra den ekstraordinære generalforsamling som ble avholdt 16. januar.

Det var totalt 68 andelseiere representert og 7 som var representert ved fullmakt.

 

Lese hele protokollen her. Protokollen er også levert ut som rundskriv.