Endret: 20 apr 2017     Opprettet: 8 des 2016

Informasjon om brannvernrunden, juleinformasjon, bruk av motorvarmere og tilbud på radiatorer.

Kjære beboer.

Vi skriver desember måned, og her er litt praktisk informasjon før julen setter inn.

•          Norsk Brannvern har gjennomført høstens brannvernrunde. Det er byttet batterier i røykvarslere og foretatt kontroll av brannslokningsapparat. I tillegg ble det informert om evakuering. Det ble videre anbefalt optiske røykvarslere i tillegg da dette detekterer kaldrøyk tidligere. Se også laminert oppslag i oppgangene. Til de av dere som ikke har fått besøk – husk å bytt batterier og snu brannslokningsapparatet opp ned ett par ganger. Dette skal gjøres 3-4 ganger årlig.

•          Julen er dessverre den høytiden hvor de fleste branner oppstår. Husk at åpen ild er årsaken til de fleste branner.  Ikke la stearinlys brenne uten tilsyn!

•          Julepapir kan nå gjenvinnes og kastes i papirkontainer! Dersom den dere bruker til vanlig er full, prøv en annen. Det skal ikke settes igjen på utsiden av papirkontaineren.

•          Juletrær plasseres ved søppelkontainerne når de skal kastes. Borettslaget har avtalt med vaktmesterne at de så samler dem inn.

•          Dyreeiere: Husk at det er like viktig med hundepose når det er vinter og det snør. Vi ønsker en hyggelig vår uten etterlatenskaper fra vinteren. Og at katter ikke har godt av å være ute lenge på kalde dager.

•          Bruk av motorvarmer og ladning av elbil: Styret minner om at kabel mellom bil og strømuttak skal koples fra strømuttaket når strømledning ikke er koplet til bilen. Å la ledningen være tilkoplet utgjør en unødvendig sikkerhetsrisiko. I tillegg refereres det til parkeringsbestemmelsenes punkt 12 og 13 som sier:

12: "Det er strengt forbudt å la ledningen henge igjen i strømuttaket når den ikke er koblet til bilen."

13: "Ved gjentagelse av dette medfører dette tap av parkeringsplassen.

•          Tilbud på radiatorer

Borettslaget har innhentet tilbud på nye radiatorer til beboere som ønsker å bytte

på grunn av estetiske grunner. Tilbudsbrev ble levert i eget brev i begynnelsen av desember, hvor priser på radiatorene fremgår. Se også informasjon på vår hjemmeside.

Styret har med bakgrunn i flere henvendelser fra beboere innhentet tilbud på nye radiatorer til de beboere som selv ønsker å bytte sin radiator. Tilbudet er innhentet fra Assemblin (tidligere Imtech) på de forskjellige radiatorstørrelsen som går igjen i borettslaget. Hvis det er ønskelig, kan beboere se en radiator tilsvarende det i tilbudet satt opp på driftskontoret.

Bestilling kan gjøres direkte hos Mette på driftskontoret.

Det er frivillig for beboere å bytte sine radiatorer og borettslaget har fortsatt ansvar for å bytte radiatorene når dette er nødvendig på grunn av feil eller tilsvarende (i henhold til vedtektenes punkt 5-2(4)). Beboers ansvar er gjengitt i punkt 5-1(10) i vedtektene.

Styret presiserer at dette er et tilbud til den enkelte beboer og må betales av den enkelte beboer i sin helhet.

 

Styret ønsker alle en god og fredfull Jul

og et riktig godt Nyttår