Rundskriv: 2016 november

Rundskriv til alle beboere. Økning av fellesutgifter med 3 %, samt informasjon om beboermøte februar 2017

Endring av felleskostnadene fra 1. januar 2017

Styret har etter gjennomgang av budsjettet sammen med vår forretningsfører i OBOS vedtatt å øke felleskostnadene med 3 prosent gjeldende fra 1. januar 2017. Årsaken til økningen kommer av økte utgifter til drift og vedlikehold i årene fremover.

 

Beboermøte

Styret har planlagt et beboermøte den 31. januar 2017 klokken 1800 på Oppsal samfunnshus. Agenda fra styret er vedlikeholdsplaner for 2017.

Ellers er ordet fritt til å ta opp det beboerne måtte ønske – ingen spørsmål er for små.