Rundskriv: 2017 april

Omhandler komprimatorbil, dugnad, hundehold, vedlikehold av blomsterbed foran oppganger, samt dato for årsmøte/generalforsamlingen

KOMPRIMATORBIL OG VÅRDUGNAD

Tirsdag 25. april kommer det komprimatorbil for å ta med seg smått og stort som beboerne ønsker å kaste. NB det som skal kastet legges på plenen utenfor sin oppgang tidligst kvelden før eller samme dag.
Når bilen kommer må den som har kastet noe hjelpe til med å få dette inn i komprimatorbilen. Oppslag om bilens kjørerute og hva du kan kaste står på eget oppslag på tavla i oppgangen.

Onsdag 26. april oppfordrer styret til dugnad hvor vi gjør en felles innsats for å bevare vårt trivelige og flotte borettslag som vi kan være stolte av.
Hvis det ønskes å plante noe må dette gjøres i god avstand fra husets vegger slik at jord og planterøtter ikke forringer dreneringen. 
Man får utdelt søppelsekker, raker og annet utstyr på lekeplassen fra kl.17.00.

Ting som kan gjøres på dugnadsdagen:

  • Rake plenen/feie/plukke søppel ved den oppgangen/rundt blokka du bor
  • Feie opp i fellesområde i kjeller og loft
  • Rake/feie/plukke søppel på lekeplassene i borettslaget 
  • Rydde/ordne og plukke søppel i skogområde

Det er dessverre mange som kaster sigarettsneiper i våre fine uteområder.
Vi minner om Husordensregel punkt 40 hvor det står at dette ikke skal gjøres.

Det er ikke tillatt å hensette søppel utenfor avfallsskapene. Borettslaget har egne containere for større avfall og farlige produkter ved fyrhuset/driftskontoret. Nøkkel til disse kan lånes på driftskontoret i åpningstiden.

Blomsterbed ved inngangene

Utenfor mange av inngangene i borettslaget vårt er det flotte blomsterbed som blir godt vedlikeholdt av beboerne i oppgangen. Men det er også en del bed som ikke lenger blir vedlikeholdt og gror igjen.

Blomsterbedene utenfor inngangene blir ikke vedlikeholdt i regi av borettslaget, det er opp til beboerne i de enkelte oppgangene om man ønsker å opprettholde og vedlikeholde disse. Flere steder har derfor bed blitt fjernet og det er plantet inn plen.

Dersom beboere ønsker å plante og vedlikeholde bed utenfor sine oppganger er man velkomne til å gjøre det. Styret gir en stønad på inntil 400,- kroner per oppgang per år til innkjøp av planter mv.

I løpet av sommerhalvåret vil styret sammen med gartner gjøre en vurdering av blomsterbedene i borettslaget, og de bed som holder på å gro igjen vil bli fjernet. Dette fordi styret ønsker å opprettholde de fine grøntområdene i borettslaget.

BORETTSLAGET SKAL RYDDE I KJELLER OG UNDERETASJE I VASKERIET:

Alt som ikke tilhører den daglige driften/vedlikeholdet av borettslaget vil bli kastet og eventuelt gjenvunnet.

Er det noen av oss beboere som har lagret private eiendeler der foruten MC, ber vi om at dette blir hentet i løpet av april 2017.

Ta kontakt med Driftskontoret v/Mette eller Oppsal Vaktmestersentral for å avtale henting.

DYREHOLD

Vi minner om at alt dyrehold i borettslaget skal registreres hos driftskontoret.
Dette kan gjørs via brev eller e-post.

Vi minner om båndtvang og ber særskilt hundeeiere om å lufte hunden på en slik måte at beplantning og hekker ikke tar skade.

GENERALFORSAMLING

Årets møte vil finne sted tirsdag 9. mai kl.18.00 på Oppsal samfunnshus. Innkalling kommer om kort tid.