Endret: 31 des 2017     Opprettet: 13 jun 2017

Rundskriv: 2017 Juni

Rundskrivet tar opp grilling, dyrehold, bomiljø, jordfeilbrytere i sikringskap med mer.

Driftskontoret holder feriestengt i pr 21. juli – 4. juli og 13. juli – 28. juli.  

Grilling

Styret minner om at det ikke er tillatt med annet en elektriske- og gassgriller på balkongene. Hvis man griller på plenene eller steder i borettslaget må det visses aktsomhet. Vennligst ikke sett grillen på felles bord eller direkte på gresset siden dette både er ødeleggende og brannfarlig.

Husk: ikke forlat grillen uten oppsyn! Kontroller at grillen er slukket og kald før den kastes. Ikke sett igjen brukte engangsgriller i fellesområdene.

Dyrehold i borettslaget

Borettslaget opplever at andelseiere med hund/katt tar reglene i borettslaget på alvor og vi mottar vanligvis få klager på dyrehold. Vi minner om at alle dyr skal registreres enten via epost eller til driftskontoret.

 Bomiljø

Styret har etter den siste dugnaden sett at det er blitt mye bedre orden på loft og i kjeller, noe vi håper vil vedvare. Vi minner om at det er ikke lov med langtidslagring i fellesrom, til dette må egen bod brukes.

Inngangsdørene skal alltid være stengt og låst, og de skal kun settes i åpen stilling når de er under tilsyn. Påse at også kjeller- og loftsdører er låst når dere forlater stedet. Husk at du ikke slipper inn folk som ikke skal til deg eller din familie!

Vi ber alle vise hensyn hvis man benytter balkongen i de varme sommernettene – det kan hende naboen har lyst til å sove.

Nyttig informasjon

Borettslaget har egne kontainere for spesialavfall som glass, metall og farlig avfall som batterier og maling. I tillegg har vi en kontainer for større gjenstander. Avfall skal ikke hensettes utenfor de vanlige søppelskapene. Nøkkel til kontainerne kan lånes på driftskontoret.

Går du med planer om å sette opp markiser på balkongen ber vi om at disse blir holdt i hvitt og grått, slik at det harmonerer med de nye fargene på bygningsmassen.

Vi minner om at varmekablene alltid skal stå på for å forhindre brudd, bruk heller en lavere innstilling i sommermånedene. Om det oppdages feil må andelseier kontakte OBOS Forsikring, gi beskjed om at det er M-Tek som er vår entreprenør og skal benyttes ved utbedring av feil. Det er kun M-Tek som skal benyttes til dette arbeidet. Etter 31.12.2017 er det andelseier selv som er ansvarlig for reparasjon av varmekablene dersom feil skulle oppstå.

Jordfeilvarselere i sikringsskap

I forbindelse med at mange av våre beboere har fått sjekk av sitt el-anlegg er det avdekket feil på jordfeilvarslene. Styret minner i den forbindelse om at alt etter hovedsikring er beboers ansvar. Dette dekkes således ikke av borettslaget, men må bekostes av den enkelte beboer. Elektro-Sivert vil i løpet av 14 dager sette opp informasjon i sikringsskapet om at knappet til jordfeilvarsleren på trykkes på en gang i året.

Utbedringer av inngangspartiene i Haakon Tveters vei

De som blir direkte berørt av arbeidene vil få egne varsler om dette.