Endret: 23 aug 2018     Opprettet: 16 apr 2018

Rundskriv: 2018 april

Informasjon om komprimatorbil, dugnad, dyrehold og generalforsamling

KOMPRIMATORBIL

Onsdag 25. april kommer det komprimatorbil for å ta med seg smått og stort som beboerne ønsker å kaste. NB! det som skal kastet legges på plenen utenfor sin oppgang tidligst kvelden før eller samme dag.
Når bilen kommer må den som har kastet noe hjelpe til med å få dette inn i komprimatorbilen. Oppslag om bilens kjørerute og hva du kan kaste står på eget oppslag på tavla i oppgangen.

VÅRDUGNAD

I år må dugnad utsettes etter en lang vinter. Vi tenker å sette av dato mandag 7. mai for en felles dugnadsdag.  Styret oppfordrer til dugnad hvor vi gjør en felles innsats for å bevare vårt trivelige og flotte borettslag som vi kan være stolte av.
Hvis det ønskes å plante noe må dette gjøres i god avstand fra husets vegger slik at jord og planterøtter ikke forringer dreneringen.  Ved behov for jord, kan dere kontakte Oppsal vaktmestersentral.

Man får utdelt søppelsekker, raker og annet utstyr på lekeplassen fra kl.17.00.(De fleste har raker og annen utstyr i eget fellesrom i kjeller eller i det gamle søppelrom på utsiden av bygget)

Ting som kan gjøres på dugnadsdagen:

  • Rake plenen ved den oppgangen/rund blokka du bor
  • Plukke opp søppel

Det er dessverre mange som kaster sigarettsneiper i våre fine uteområder.
Vi minner om Husordensregel punkt 40 hvor det står at dette ikke skal gjøres.

Det er ikke tillatt å hensette søppel utenfor avfallsskapene. Borettslaget har egne containere for større avfall og farlige produkter ved fyrhuset/driftskontoret. Nøkkel til disse kan lånes på driftskontoret i åpningstiden.

Blomsterbed ved inngangene

Dersom beboere ønsker å plante og vedlikeholde bed utenfor sine oppganger er man velkomne til å gjøre det. Styret gir en stønad på inntil 400,- kroner per oppgang per år til innkjøp av planter mv.

DYREHOLD

Vi minner om at alt dyrehold i borettslaget skal registreres hos driftskontoret.
Dette kan gjørs via brev eller e-post.

Vi minner om båndtvang og ber særskilt hundeeiere om å lufte hunden på en slik måte at beplantning og hekker ikke tar skade.

GENERALFORSAMLING

Årets møte vil finne sted tirsdag 15. mai kl.18.00 på Oppsal samfunnshus.

Innkalling kommer om kort tid.