Endret: 23 feb 2018     Opprettet: 23 okt 2016

Styremøter 2017/2018

Styret har møte den første tirsdagen hver måned (ikke juli). Saker som beboere ønsker skal taes opp på styremøte må være hos styret minst 1 uke i forveien.

Neste møter er som følger:

6 mars 2018

3 april 2018

8 mai 2018