Endret: 29 mar 2019     Opprettet: 28 mar 2019

Oppdatering låsproblemer oppgangsdører

Som en del dessverre har opplevd i en alt for lang periode har det vært utfordringer med låsesystemet på noen adresser i borettslaget. Dette er nå endelig i ferd med å løse seg.

Uten å gå inn på all korrenspondanse styrets medlemmer har hatt i sakens anledning med dagens leverandør bringer vi her nyheten om en snarlig løsning.

Låsesentret er engasjert til å forestå bytte på disse adressene. De dette gjelder vil bli tilskrevet direkte.
Det produseres nøkkelbrikker i disse dager basert på den informasjonen styret har tilgjengelig.
Disse brikkene vil bli utlevert ved oppmøte på driftskontoret 8 og 9 april.
Når alle det gjelder har fått nye brikker blir låssystemet byttet umiddelbart. Men ikke før alle leiligheter har hentet nye bruikker. De gamle leveres inn i etterkant, disse vil da ikke fungere på nye låser.

Til slutt vil styret minne om Generalforsamlingen i mai hvor vi vil be om midler til å utføre denne type endring/oppdatering i resten av borettslaget. Er ikke hensiktsmessig med to systemer.