Bruk av motorvarmer og lading av elbil

Kulda kommer og motorvarmerne blir hyppigere tatt i bruk

Med kulda kommer også flittigere bruk av motorvarmer.

Styret minner om at kabel mellom bil og strømuttak skal koples fra strømuttaket når strømledning ikke er koplet til bilen. Å la ledningen være tilkoplet utgjør en unødvendig sikkerhetsrisiko.

I tillegg refereres det til parkeringsbestemmelsenes punkt 12 og 13 som sier:

  • 12: "Det er strengt forbudt å la ledningen henge igjen i strømuttaket når den ikke er koblet til bilen."
  • 13: "Ved gjentagelse av dette medfører dette tap av parkeringsplassen.