14 aug 2019

Endrede priser for lading av EL-bil/hybridbil

Styret har nå evaluert forbruket på de rullerende 11 plassene samt de 26 faste plassene for lading av bil og iverksetter følgende endringer:

  • Ladekort for ett års bruk øker fra 1.000,- til 2.500,- pr år. Dette med umiddelbar virkning. Fornyelse for de som allerede har kjøpt dette finner sted ved forfall (etter ett år fra innkjøpt).
     
  • De av dere som har fast plass med mulighet for lading vil få en økning i strømutgiftene fra dagens 200,- til 250,-. Dette med virkning fra 1.12.19.

Det vil fortsatt være slik at styret kan endre dette på kort varsel da dette er en tjeneste som ikke skal belastes andre enn brukerne.

Se forøvrig informasjon om lademulighetene her.