Endret: 13 sep 2019     Opprettet: 3 sep 2014

Parkering i Oppsal borettslag

Borettslaget har 224 parkeringsplasser og 15 garasjer som leies ut til beboerne. Av de 224 parkeringsplassene så er det 26 plasser som har mulighet for elbillading og 81 plasser som har mulighet for motorvarmertilkopling.

Parkeringsplassene fordeles etter ventelister med ansiennitet fra den datoen man setter seg på venteliste, men elbiler prioriteres på plasser som har mulighet for elbillading. Det er generelt vanskelig å si noe om ventetid, da denne varierer, men pt. må man påregne ventetid på ca. 1-3 år.

Borettslaget har i tillegg 11 plasser for lading av elbiler. Disse kan benyttes på timebasis etter inngått avtale med borettslaget.

Hvis du ønsker å sette deg på venteliste, sender du en e-post til: oppsal@styrerommet.net med følgende opplysninger:

- Navn

- Adresse

- Telefonnummer dagtid

- E-post

- Leilighetsnummer ( 4-sifferet nummer som står på yttersiden av utgangsdøren, ikke H-nr )

- Registreringsnummer- disponerer husstanden flere biler som vil kunne benytte p-plassen oppgis registeringsnummer for alle.

Du vil motta en bekreftelse per e-post på at du er satt på venteliste.

Det er kun registrerte andelseiere som kan leie parkeringsplass, og det kan kun leies én parkeringsplass pr. andelsleilighet.

Beboere som ikke disponerer egen biloppstillingsplass samt gjester, henvises til å parkere i gaten. Vi minner om at det ikke er tillatt å parkere på interne stikkveier i borettslaget.

Parkeringsbestemmelsene er en del av borettslagets husordensregler, parkeringsbestemmelser finner du her: Parkeringsbestemmelser .

Parkering ifm flytting, behov for håndverker o.l.

Dersom du eller noen som besøker deg ifm flytting eller liknende trenger å stå midlertidig parkert utenfor inngang/på intern stikkvei, bes du om å kontakte Oppsal vaktmestersentral på forhånd som har lapper med midlertidig parkeringstillatelse til utlån.

Priser gjeldende fra 1.1.2015.

150,- pr. mnd. for leie av parkeringsplass.

Strøm til motorvarmer koster 50,- pr mnd og til lading av el-bil 200,- pr mnd (fra 1.12.19 endres dette til 250 kroner per mnd.).

450,- pr. mnd. for garasjeplass + 50,- pr mnd for strøm.

Etableringsgebyr på 680,- tilkommer ved førstegangs tildeling og ved senere endring/flytting av parkeringsplass. Det er OBOS som administerer betaling.