24 apr 2018

GET vil også i de neste årene levere TV og Internett

Styret har i dag 24.4.18 inngått avtale med GET om 3 nye år for levering av TV og 5 år for levering av Internett. TV kan da enkelt reforhandles om 3 år.

Avtalen innebærer også kabling av fiber inn til hver leilighet samt bedre inmternettkapasitet til hver enkelt.

Dette skjer uten økning i kostnadene vi har til GET.

I næremste fremtid vil det bli avholdt ett informasjonsmøte i regi av GET. Dette annonseres til hver enkelt av dere så snart tid og sted er satt.