15 des 2016

Ikke slipp inn noen som ikke skal til deg

Flere beboere har tatt kontak tmed styret  med bakgrunn i at selgere ringer på døren inne. Dette er ett resultat av at noen slipper uvedkommende inn i våre oppganger.
Styret minner om at dette IKKE er tillatt med henvisning til Husordensreglenes punkt 25.