Endret: 17 okt 2016     Opprettet: 11 nov 2014

Kildesortering og avfallshåndtering i borettslaget

I Oslo kommune er det obligatorisk med kildesortering av avfall for private husholdninger. Dette er det tilrettelagt for i vårt borettslag og rutinene er som følger:

  • Matavfall skal i GRØNN plastpose som knytes to ganger slik at den ikke åpner seg i søppelskapet.

  • Plastavfall skal i BLÅ pose og knytes tilsvarende.

  • Restavfall utover dette - IKKE SPESIALAVFALL - puttes i ordinære plastposer og knytes godt.

  • PAPP og PAPIR brettes godt og kastes i egne skap for dette.

Husk at du skal knyte godt igjen posene for å forhindre søl og lukt.

Du finner en avfallsguide i PDF- format fra renholdsetaten her . Vi oppfordrer beboerne til å sortere avfallet sitt i henhold til denne.

Borettslaget har egen kontainer for glass/ metall, låst kontainer for spesialavfall (nøkkel lånes på driftskontoret) og konteiner for søppel som er for stort for de vanlige søppelskapene. Husk! Det skal IKKE settes avfall utenfor søppelskapene. Finn et i nærheten som har plass.