Klage på kommunen?

Styret gjør sitt beste for å følge opp de innspill som kommer fra beboerne. Vi klarer oftest å gjøre noe med det som ligger innen borettslagets område, men utenfor dette har vi like små (eller store) muligheter til å påvirke som hver enkelt beboer.

Styret oppfordrer derfor beboere som har innspill til kommunen til å ta direkte kontakt med kommunen gjennom bymiljøetatens webisde for tilbakemeldinger. Her kan man klage på strøing, brøyting, gatelys, hull i veien, søppel og mye mer. Websiden finner du her.