Endret: 18 sep 2017     Opprettet: 15 sep 2017

Merking av kjeller- og loftboder

Merking av kjeller- og loftboder

Som ett ledd i styrets HMS arbeid er det viktig å få merket alle kjeller og loftsboder med leilighetsnummeret som benytter boden. En god merking av boder vil kunne hjelpe styret å kunne kontakte korrekt person hvis det skulle være behov for det, for eksempel ved skader, innbrudd, behov tilgang til bod i forbindelse med nødvendig vedlikehold.

Styret er godt i gang med arbeidet, men det viser seg at det er vanskelig å identifsere hvilken leiligheter som benytter hvilke boder. Dermed trenger styret hjelp til dette arbeidet. Vi ber derfor beboere om å merke sin bod, både på kjeller og loft, med sitt leilighetsnummer. Bruk gjerne post-it lapp eller tilsvarende eller skriv eventuelt med tusj rett på døra/treverket. Stryet vil i etterkant merke bodene med skilt midt over hver boddør.

Leilighetsnummeret er fire-sifret og står på din postkasse og øverst i venstre på din leilighetsdør.

Håper at alle beboere tar seg tid til å bidra til å dette!