Oppvarming av leiligheten

Informasjon om radiatorene og sentralvarmeanlegget.

Oppsal borettslag har avtale med Hafslund fjernvarme om levering av varmt vann til oppvarming av borettslaget.

Dette fungerer i korte trekk slik at fjernvarme i form av varmt vann leveres til borettslagets fordelingssentral som ligger under vaskeriet. Derfra distribueres dette i rør til alle våre blokker. I hver blokk er det en undersentral som igjen sender varmt vann videre i stigeledninger til hver enkelt leilighet.

Borettslaget avregnes etter forbruk. Større forbruk gir større kostnader. Forbruket er alltid en utfordring å anslå. Dette avhengiger av våre fyringsvaner, hvordan vi lufter samt ikke minst av utetemperaturer året igjennom.Styret oppforderer derfor alle beboere til å være seg bevisst sine fyringsvaner. Det er relativt enkelt å redusere fyringskostnadene og det trenger ikke nødvendigvis å redusere komforen. 

Noen enkle tips for lufting i leiligheten finnes her. I tillegg er det viktig å tenke på at på kalde dager er det viktig å sørge for å kun lufte gjennom luftkanaler i vegg og ikke ha kontinuerlig lufting gjennom vinduer eller balkongdør. Kulda "setter seg" fort i våre vegger og da trengs det mye energi for å få opp varmen i leiligheten igjen. Skal du lufte gjennom for eksempel balkongdør, så sørge for å stormlufte en i kort periode. 

Tilførselen av varme fra vår leverandør Hafslund styres av døgnmiddeltemperatur. Når denne synker til +11 grader celsius bestilles fjernvarmen påsatt.
Likeledes vil denne forsyningen bli slått av når døgnmiddeltemperaturen når +9 grader celsius.

Døgnmiddeltemperaturen finner en ved å måle temperaturene i ett døgn (00:00-23:59) på følgende måte:
(a+b+c+d)/4 hvor a er temperaturen klokken 06:00, b er temperaturen 18:00, c er døgnets laveste temperatur og d er døgnets høyeste temperatur.

Basert på erfaring over flere år mener styret dette er en opptimal måte å sørge for nok varme i våre leiligheter, forutsatt av vi etterlever noen enkle regler om lufting som står nedfelt i våre husordensregler, og å ha en rimelig god kontroll på fyringsutgiftene.