Plassering av søplekonteinere i borettslaget

Borettslaget har tilgjengelig avfallskonteinere på nedsiden av vaskeriet/fyrhuset/Skøyenåsveien 19b.

Her finnes konteiner for:

  • glass og metal.
  • spesialavfall som batterier, maling, lyspærer. Denne er låst og nøkkel lånes hos driftskontoret i åpningstiden.
  • større ting som ikke går i de vanlig søpleskapene. Det er dog ikke lov å kaste oppussingsavfall her. Konterineren er beregnet på for eksempel isopor fra hvitevarer. Konteineren er låst og nøkkel kan lånes hos driftskontoret i åpningstiden.

I tillegg finnes det konteiner for gjenbruk av klær der Skøyenkroken møter Skøyenåsveien.