Endret: 17 okt 2016     Opprettet: 1 okt 2014

TV og internett i borettslaget

Borettslaget har avtale med GET om levering av TV og Internett til samtlige leiligheter

Avtalen med GET innebærer at alle husstander får en GETbox Micro samt 10/5 Internett. Dette er inkludert i felleskostnadene.

Andre typer dekodere med f eks opptaksmuligheter, dekodere i flere rom eller høyere fart på bredbåndet kan den enkelte beboer selv bestille hos GET.

Dette vil da være ett forhold mellom beboer og GET direkte.

GET kan kontaktes på telefon 02123 eller via www.get.no