Endret: 14 jan 2018     Opprettet: 9 jan 2018

Garanti på varmekabler utløp 1. januar 2018

Borettslaget rehabiliterte baderommene på starten av 2000-tallet. Det ble i etterkant av denne rehabiliteringen oppdaget at flere av varmekablene i gulvene var utsatt for feil.

Det ble derfor bestemt at borettslaget skulle dekke egenandelen på forsikringen som beboere måtte betale hvis det ble problemer med varmekabelene i totalt 15 år. Denne perioden utløp ved nyttår - 1. januar 2018.

Dermed er det ikke lengere slik at beboere som opplever feil på varmkablene på badet vil få dekket egenandelen som forsikringen krever. Det betyr ikke at du nødvendigvis må betale for hele reperasjonen selv hvis dine varmekabler skulle bli ødelaget etter denne datoen.

Hvis du opplever feil på varmekablene på badet kan du ta kontakt med OBOS Forsikring som kan hjelpe deg videre (gi også beskjed til styret i borettslaget). Deretter blir det opp til borettslagets forsikringsselskap å vurdere om skaden dekkes av forsikringen. Hvis forsikringsselskapet dekker skaden vil du som beboer måtte betale egenandelen får å få dette reparert.

OBOS forsikring kontakter du på følgende måte (borettslaget har selskapsnummer 0120):

Telefon: 02333

Epost: forsikring@obos.no