Hva gjør du hvis det oppstår skader i leiligheten?

Hvis det oppstår skader i leiligheten så er det du som beboer må ta tak i dette og sørge for at det blir løst - du har ansvaret for å begrense skadeomfanget. Det betyr ikke at det er du som har ansvaret for skaden eller at det nødvendigvis er slik at det er du som skal betale for å utbedre skaden.

Borettslagets vedtekter sier både noe om andelseiers vedlikeholdsplikt (5-1) og borettslagets vedlikeholdsplikt (5-2). Uavhengig av hvilken part som skal utbedre skaden, er det slik at du som andelseier plikter å straks si i fra skriftlig til borettslaget. Dette for å sikre at skaden ikke øker i omfang. Hvis du ikke straks melder i fra risikerer du å måtte dekke skaden, og eventuelle følgeskader/økt skadeomfang, selv.

Det er slik at ikke alle skader dekkes av borettslagets forsikring. Enkelte skader kan også dekkes av din innboforsikring. Er du i tvil om en skade dekkes, ta kontakt med styret i borettslaget som vil kunne hjelpe deg videre.

 

Så hva gjør du hvis en skade oppstår.

Er skaden av en slik art at den må utbedres snarest for å ikke øke i omfang?

Ja: Ta kontakt med Oppsal vaktmestersentral sin døgnåpne vakttelefon. Der vil du få den hjelp du trenger for å begrense skadeomfanget. Send styret en epost slik at styret blir klar over at det er skjedd en skade. Ta kontakt med OBOS forsikring ved første mulige anledning.

Nei: Gjør det du kan for å begrense skadeomfanget. Gi styret i borettslaget beskjed og ta kontakt med OBOS forsikring ved første mulige anledning.

Husk: Du har et selvstendig ansvar for at skaden blir utbedret, har du ikke hørt noe fra styret eller OBOS forsikring innen rimelig tid må du selv ta kontakt igjen for å se at det er fremgang i saken.

 

Kontaktinformasjonen til styret og Oppsal vaktmestersentral er oppgitt nederst på siden her.

OBOS forsikring kan kontaktes på: telefon 02333 og epost forsikring@obos.no.