Lufting og ventilasjon i leiligheten

Inneklima er viktig for trivselen for beboerne. I denne artikkelen finner du noen tips.

Våre leiligheter har "naturlig" ventilasjon. Det betyr at trykkforskjeller gjør at luft blir dratt inn utenfra gjennom innluftsventilene, gjennom leilighetene og trekkes ut gjennom utluftsventilene på bad og kjøkken. Det er altså ingen vifte som trekker luften ut. Husordensreglenes punkt 13 til 17 gir litt grunnleggende informasjon om ventilasjonen i våre leiligheter.

Ventilasjon av leiligheten

Alle innluftsventiler skal være åpne til en hver tid - innluftsventiler er ventiler som sitter på yttervegg. Det er normalt en slik ventil på hvert soverom, samt to stykker på kjøkkenet (oppe på vegg og nede ved gulv). I tillegg finnes det luftespalte i balkongdør. Ved å holde disse åpne sikres det at luft blir trukket utenfra og inn i leiligheten (Det er enkelte leiligheter som ikke har innluftsventiler på soverom, dette gjelder stort sett 4-roms leiligheter i punktblokkene.).

Alle utluftsventiler skal være åpne til en hver tid - utluftsventiler er ventiler som sitter på innervegg. Det finnes en slik ventil på badet og en på kjøkkenet.

Videre kan man bidra til den naturlige ventilasjonen ved at man har innerdørene åpne.

Ventiler på kjøkken

Flere og flere beboere bygger seg nytt kjøkken, men glemmer at ventilene er der for en grunn. Dette kom klart frem når borettslaget hadde rens av ventilasjonssjaktene for rundt 5 år siden. Det viser seg også gang på gang at dette er tilfelle når beboere opplever problemer med inneklima. Styret oppfordrer derfor alle beboere til å sjekke at de har minst en innlufts- og en utluftsventil på kjøkkenet. Sørg for at disse er åpne og ikke er plassert bak skap eller tilsvarende. Dette er det viktig å huske på hvis man går med kjøkkenfornyelse i tankene.

Det gjøres samtidig oppmerksom på at det ikke er tillatt å kople til kjøkkenventilator til verken innlufts- eller utluftsventilene. Dette hindrer den naturlige ventilasjonen og avgir lukt og røyk til dine naboer. Det er kun tillatt å sette opp kjøkkenvifte med kullfilter som resirkulerer luften tilbake til rommet.

Inneklimaproblematikk

Styret får stadig tilbakemeldinger fra beboere som opplever ett fuktig innklima, svartsopp eller tilsvarende inneklimaproblemer. Det viser seg at ved slik tilfeller er det ofte at ventilasjonen er for dårlig - stort sett fordi man ikke har åpne ventiler. Ofte ser man at ventilene også er tapetsert over eller står bak skap eller tilsvarende. Er du usikker på om du har innluftsventil? Gå å se på utsiden av blokken. Du vil da se en metallrist med riller de stedene hvor det er innluftsventiler.

Det er også viktig at man kun tørker tøy på badet, da man ellers kan oppleve dårlig innklima.

---

Er du usikker på noe av dette ta gjerne kontakt med styret eller vaktmestersentralen som kan svare på spørsmål eller hjelpe deg til ett bedre inneklima.

 

Til slutt ønsker styret dere et godt og behagelig inneklima!