Radiatorer og sentralvarmeanlegget

Her finner du nyttig informasjon om radiatorene i leiligheten

Radiatorene i borettslaget gir varme når utetemperaturen synker på høsten en gang og til varmen kommer tilbake på vårparten. Dette styres automatisk gjennom temperaturfølere som starter sentralvarmanlegget når temperaturen synker til under 10 grader over en periode.

Det er viktig at styret blir informert om problemer med radiatorene. Det er kun slik vi kan bidra til rette eventuelle problemer.

Radiatorene kan ikke kompensere for åpne vinduer, dører eller nedkjøling av vegger gjennom overdreven lufting på kalde dager. Dette inkludere hvis naboen kjøler ned sin leilighet "for mye". På vinteren er det spesielt viktig å kun benytte luftventiler til lufting da åpne vinduer kjøler ned leilighet for mye. Må man lufte er hurtig stormlufting det beste.

Se forøvrig ytterligere informasjon om lufting her.

Radiatorene skal gi beboere circka 22 grader celcius midt i leiligheten/rommet. Det vil alltid være kulderas fra vinduer og det vil heller ikke være mulig å få en slik temperatur inntill yttervegger. Flere beboere som opplever lavere temperaturer har målt i vinduskarmen eller har hatt temperaturmålere som har hatt store avvik. Ta kontakt med styret eller Oppsal vaktmestersentral hvis du opplever at radiatorene ikke gir nok varme.

Radiatorer som er kalde eller som ikke gir ttilstrekkelig varme

Det er flere grunner til hvorfor radiatorer ikke gir den varme som de skal. Som oftes skyldes dette forhold i leiligheten. Dette kan være at radiatoren er "blokkert" av gardiner, en sofa eller annet. Dette gjør at luftsirkulasjonen i mot radiatoren ikke blir tilfredsstillende og radiatoren ikke varmer godt nok.

Videre legger det seg ofte støv og tilsvarende bak radiatoren. Dette er med på å redusere effekten til radiatoren og må fjernes. Man kan bruke lange mikrofiberkluter eller så kan man sette en hårføner på toppen av radiatoren og støvsugeren på undersiden - dette vil sørge for at alt støvet forsvinner.

Er dette blitt forsøkt ber styret deg ta kontakt med Driftskontoret eller Oppsal vaktmestersentral som kan sjekke ut om sentralvarmeanlegget i din oppgang virker tilfredsstillende.

Er radiatoren din for varm?

Hvis radiatoren er varm uavhengig temperaturen i rommet kan det skyldes feil med den termostatstyrte regulatoren som sitter på radiatoren. Ta kontakt med Oppsal vaktmestersentral som vil undersøke dette.

Støy fra radiatorene eller i rørene

Rør til radiator kan lage noe sus da vannet sirkulerer hele tiden og det er normalt. Denne støyen skal være så liten at den ikke burde forstyrre noen. Er støyen unormalt høy så kan du ta kontakt med Oppsal vaktmestersentral som kan sjekke sirkulasjonshastigheten i anlegget.