20 des 2018

Ikke mat rottene eller tett avløpene.

Julen er en høytid med mye god mat - og med mye fett tilovers. Det er dessverre slik mange steder at dette helles rett i våre avløp.

Styret minner om at dette ikke skal helles i avløpene våre. Dette medfører gode vilkår for rotter, og samtidig en stor fare for at avløp går tett. Med dertil ekstra kostnader for borettslaget.

Sjekk også kommunen sin egen side for dette: www.fettvett.no