Vedr. bruk av produkter som krever gass

Styret anbefaler at elektrisk grill benyttes på balkongene. Gassgrill kan benyttes, men både når det gjelder bruk av gasskomfyr på kjøkkenet og gassgrill på balkong må følgende krav til bruk og lagring oppfylles:

  • gassbeholder må lagres i godt ventilert rom hvor det ikke kan oppstå gasslommer ved lekkasje på utstyr (husk at propan er tyngre enn luft, og at gassen derfor samler seg langs gulvet). Dette betyr at det ikke er tillatt å lagre eller oppbevare propan- og butangass (heller ikke campinggass) i leiligheten, på loftet eller i kjeller

  • gassbeholder skal oppbevares stående på stabilt underlag

  • når gassutstyret ikke er i bruk skal reduksjonsventilen kobles fra gassbeholderen

  • gassbeholderene må oppbevares på en slik måte at de ikke utsettes for unødig oppvarming, som f.eks direkte sollys

Beholderene bør helst plasseres i egne skap beregnet på slikt utstyr.

Det må også sørges for merking utenfor leiligheten om at det oppbevares gass, slik at brannvesenet kan få fjernet disse ved brann. Vanlig trekullgrill eller engangsgrill er ikke på noen måte tillatt benyttet på balkongene- de kan eventuelt benyttes på sikker avstand fra bygningene.

Hvis man griller på plenene eller steder i borettslaget må det visses aktsomhet. Vennligst ikke sett engangsgrillen på fellesbord siden dette både er ødeleggende og brannfarlig. Husk : ikke forlat grillen uten oppsyn! Kontroller at grillen er slukket og kald før den kastes.

Du finner mer informasjon om bruk og oppberaring av gass, samt beboers lovmessige ansvar her: Sikker hverdag_DBS