11 sep 2019

Branndører i kjellere

Alle branndører skal nå være byttet. Palmgren (vår entreprenør) vil benytte denne og deler av neste uke til å sjekke samtlige dører.

Da styret har mottatt en del henvendelser på dørpumpene og låsene vil vår entreprenør gjøre en sjekk, og eventuell justering av dette i løpet av de neste 7-8 arbeidsdagene.

Det påpekes dog at det vil være ett visst trykk på dørpumpene da disse skal sørge for at kjellerdørene lukkes. Dette er i henhold til brannforskriftene.


Styret har da en formell overtagelse i slutten av uke 38. Vi minner om at det selvfølgelig er garanti på utført arbeide og eventuelle utfordringer/problemer etter overtakelse bare er å melde skriftlig til styret.