Endret: 13 jan 2019     Opprettet: 12 des 2018

Fremdriftsplan nye vinduer/balkongdører

Vedlagt veiledende fremdriftsplan for utskifting av våre vinduer og balkongdører. Denne vil bli hengt opp på våre oppslagstavler. Ta en titt innimellom. Kan komme endringer.

Fremdriftsplanen er nå utarbeidet og er veiledende. Dette gjør det mulig å planlegge tilstedeverelse slik at prosjektet ikke blir unødvendig forsinket eller dyrere.

Brannsikre kjellerdører vil bli tatt mot slutten av prosjektet og muligens innimellom slik at når vi kommer til uke 37 i 2019 skal prosjektet være ferdig.

Det vil bli distrbuert ett rundskriv i uke 50 som det oppfordres til at blir tatt vare på til prosjektet er ferdig. Samme informasjon fremkommer også under bildet her.

Nye vinduer og balkongdører i borettslaget.

Borettslaget byttet vinduer sist gang i 1987. Det er fortsatt en del vinduer som er bra, men leverandøren eksisterer ikke lenger og det er blitt utfordrende å skaffe deler ved reparasjoner. Generalforsamlingen gav derfor styret i oppgave å iverksette en utskifting av vinduer og verandadører i våre leiligheter og oppganger.

I forbindelse med utskifting av vinduer og balkongdører i Oppsal Borettslag, er det oppgaver vi beboere må forberede/utføre i vår leilighet før entreprenøren kommer.

Dette for å besørge tilgang til vinduer og balkongdører, og dermed effektivt arbeid.

Ting som må fjernes kan være:

  • Sofa/bord/senger eller annet som står i veien
  • Persienner/gardinbrett/stenger inkl.  fester.
  • Ledninger/brytere langs lister og i vinduskarmer, også utvendig.
  • Dusjkabinett eller annet som sperrer, for de som har vindu på badet.

Palmgren AS vil informere med fremdriftsplan på oppslagstavlene samt legge lapp på dørmatten ca 2 dager før. Dette i tillegg til nevnte oppslag om hvilken uke vi antar de besøker din adresse bør gi en god indikasjon på når leiligheten må være tilgjengelig.

Entreprenør legger gummimatte der de arbeider og feier opp etter seg. All annen tildekning og rengjøring er det vi andelseiere selv som må utføre. Det vil bli en del støv som følge av boring/saging samt inn/ut med isolasjon. Styret har kjøpt inn en del ruller med malerplast (tildekking) som man kan hente på driftskontoret i åpningstiden.

Punkt 5.2 (3) i våre vedtekter gir andelseier plikt til å gi tilgang til boligen for denne type arbeid. Har ikke entreprenøren tilgang på varslet tidspunkt vil dette fordyre prosjektet og denne kostnaden vil da kunne tilfalle den enkelte beboer.

Det må være klar bane for at gamle vinduer kan fjernes fra veggen, bæres ut og nye vinduer kan bæres inn og monteres.

Oppsal Vaktmestersentral kan være behjelpelige med å skaffe håndverkere til oppgaver som krever dette, elektriker/rørlegger. Dette må i så fall bestilles i god tid og vil bli fakturert den enkelte andelseier.